Plakat ili poster je tiskani promotivni materijal koristi se u promociji proizvoda i usluga ili za najavu događaja. Tematski elementi redovno se stiliziraju odnosno reduciraju na bitno, a u primjeni boja teži se za što jačim kolorističkim efektom koja ima zadaću privući pažnju potencijalnog klijenta na javnom mjestu gdje su plakati izvješeni ili naljepljeni.