Contact


Vemar d.o.o
Sjedište
Ulica Andrije Medulića 6
51 000 Rijeka
Hrvatska

Company information


Vemar d.o.o. marketinška agencija
Sjedište: Andrije Medulića 6, HR-51000 Rijeka
OIB: 16952196692
Članovi uprave: Vedrana Pende Kučić, dipl.oec., jedina osnivačica
Društvo upisano u registar trgovačkog Suda u Rijeci
Temeljni kapital: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti.